تنهایی


تنهایے ، 

تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـב !

همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رآ بـﮧ בست آورم !

همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!

همـﮧ ساבگے کـﮧ בر این בنیاے هزار چهره خرج کرבم !

تنهایـے ...

تاواטּ همـﮧ خوش بینے هایے است کـﮧ بـﮧ בنیا و آבمهاے این روزها בاشتم !


/ 14 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احسان

سلام،وبت زیباست مخصوصاقالبش[گل]

anoosh

من چیستم؟ افسانه ای خموش در اغوش صد فریب گرد فریب خورده ای از عشوه نسیم خشمی که خفته در پس هر زهر خنده ای رازی نهفته در دل شب های جنگلی[گل][گل]

امپراطور

خسته ام... مثل "مردی" که رفیقش "نامرده" سلام آپم و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

یخی

دعــواهــایــمــان کــلــی هــزیــنــه داشــت . . . ولــی بــهـ بــوسـهـ هــای ِ آخــرش مــی ارزیــد . . / .

محیا

عالی بود ممنون که سر زدی[قلب]

احسان

سلام،مرسی از حضورگرمت[گل] شما باافتخارلینک شدین...باعنوان وبت لینکت کردم،ببین درسته؟[گل]

احسان

برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست ! نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی . . .[گل]