این روزها

این روزها زیادی ساکت شده ام

حرفهایم نمیدانم چرا به جای گلو ؛

از چشمانم بیرون می آیند؟؟!!؟!!

/ 3 نظر / 18 بازدید
مهدی

اقا سینا ایشون عشق منه همسر من لطفا دیگ تکرار نکن [خنثی]