غریبه

غریبه

مواظبش باش

عشقمو سپردم بهت

مبادا یه روز تنهاش بذاری

مبادا اشک تو چشماش باشه

مراقبش باش ک نفسم ب نفساش بنده

با اینکه نیستی

با اینکه میدونم

دیگه وجودت مال من نیست

اما هنوزم دستم برای تو می نویسه

/ 1 نظر / 17 بازدید
پرنیان

[گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس][گریه][ناراحت][افسوس]