/ 5 نظر / 19 بازدید
فائزه

مَـטּ فرزنــدے بـﮧ دنـیــا نخواهمـ آورد بگذار منقرضـ شود نســل غمــگـیـטּ چشـمهایـماטּ نســل دل بستــטּ هاے یواشــڪـے نســل خیــس گونـﮧ هایماטּ بگذار مُنقرضـ شود ایـטּ دردهاے سر بـﮧ فلڪ ڪشیده یماטּ و ایـטּ دل هاے شــڪــستـﮧ یماטּ

HANI

مرد میخواهد...شکستن غروری که وجود من است....مرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[گل]

LoverOnly

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

sajedeh

[ناراحت][گریه]خیلی قشنگ بود

امپراطور

چقدر تلخ!! لبهایش بوی سیگار میداد... و تلخ تر اینکه میدانستم سیگار نمیکشد..!! سلام دوست من... با تبادل لینک موافقی؟