مرد من بمان...

دوسـت دارم بارها مـزه ی لـبانت را بچـشم !
طـعم تلخی دارد !
اما هـمین که با شـیرینی لبانم حـل میشود دلنشین است . . .
چـشمانت را دوست دارم
چـشمانی که به رنـگ عـمق شـب است
و این شـب چـقدر مـرا آرام میکند !
صـدای مـردانه ات دلم را میلرزاند
گوش هایم همیشه به انتظار شنیدن حرف هایت می نشیند . . .
دسـتان بزرگ و قوی ات
مـرا یاد یک واژه می اندازد
و آن هم ” امـنیت ” است . . .
آآغـوشت همچون دریـایی پـر تلاطم است
و مـن
چـقدر غـرق شدن در این دریـا را دوست دارم . . . !
تـ ـو فـقط مـرد من بـمان
و مـن
هـم قـول میدهم تا ابـد
بـانوی تـمام لحظاتت باشم . . .

/ 30 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پری

لینک شدی دوستم

Ooo Mab ooO

دروغ بــه خـوردمـان دادنـد دیـ ـروزی هـ ـا .. امـ ـروز دلــی بـه دلــی راه نـدارد ! بغـ ـل کـن زانـویتــ ــ را " محکـ ـم " ؛ امشبــ ـــ را هــم بـا " بغـ ـض " بخوابـ ــــ ...

s

اگه نمونه و بره چی؟؟؟[ناراحت]

Ooo Mab ooO

پــــلاک کوچـــه ، حـــتــــی آدرس خانـــــه ام را عـــــوض کــرده ام چه فایــــده ، یــــاد تــــــــــــــو در پــــرت تــــرین خیـــابـــان های این شـــهــــر هـــم مـــــرا به راحــتــی پـــیــــدا می کـــنـــد….

ساحل

این روزها قدم که میزنم منحرف میشوم به چپ در قلب من چیزی سنگینی می کند انگار آپم و منتظرت هستم

faranak

سلام مطلبت زیبا بود به وب منم سر بزن[نیشخند]

Ooo Mab ooO

سهــم من از دنیــــــــــــا نداشتن استــــــــــــ ... تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــا و فكـــــــر كردن به كســـــی كه هیــــچ وقتـــ نبود...!!!

پری

بسیار بسیار بسیار زیبا

پرنیان

وقتی ارزش ها عوض می شوند؛ عوضی ها با ارزش می شوند …!